Rada Polityki Pieniężnej nie obniżyła w tym miesiącu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Członkowie Rady poinformowali opinię publiczną o tym, że na nadchodzący okres nie wymaga kolejnego cięcia, które na chwilę obecną mogłoby wpłynąć niekorzystnie na rynek finansowy. Oznacza to, że banki nie mają powodów do kolejnych obniżek oprocentowania lokat a także kredytów. To ważna wiadomość dla wszystkich zainteresowanych bankowymi produktami. Po październikowym zmniejszeniu lombardowej stopy procentowej do 2,00% banki już zreformowały warunki swoich usług i dostosowały je do aktualnych możliwości rynkowych.

Choć nie uniknęliśmy obniżenia oprocentowania produktów oszczędnościowych, ranking lokat 2014 nadal zaskakuje wysoko oprocentowanymi depozytami dla nowych klientów. Promocje są jedną z nielicznych możliwości zainteresowania konsumentów powierzeniem środków i zamrożeniem ich na rachunku w banku. Standardowe lokaty bardzo straciły na obniżeniu stóp procentowych i nie zapewniają atrakcyjnych odsetek. Choć inflacja jest stabilna nadal osiąga niski poziom i w przypadku załamania na rynku możliwe są kolejne cięcia stóp procentowych NBP.

Banki nie mogą pozwolić sobie na utratę klientów, którzy korzystają z usług oszczędnościowych. Tak duże straty mogłyby wpłynąć bardzo negatywnie na pozycję instytucji na rynku. Dlatego też zmiany dotknęły wyłącznie lokaty długoterminowe, posiadające standardowe warunki i nie cieszące się takim zainteresowaniem ze strony konsumentów. Banki w zamian chętniej udostępniają szereg usług dedykowanych dla całkowicie nowych klientów lub klientów wpłacających na rachunek nowe środki finansowe. To doskonały sposób na utrzymanie pewnej stałej grupy nowych usługobiorców.

Ranking lokat 2014 – z perspektywy czasu

Jeszcze kilka miesięcy temu tradycyjne lokaty były w stanie zaoferować odsetki równe niemal 3,00% w skali roku. Choć nie był to wynik imponujący i wiele osób rezygnowało z tego sposobu oszczędzania, śledząc dzisiejszy ranking lokat 2014 można zauważyć spadek oprocentowania do wartości 1,50% - 2,30%. W opozycji natomiast znajdują się oferty promocyjne, które po weryfikacji niezbędnych warunków są w stanie zagwarantować nawet 5,00% zysk

O czym musimy wiedzieć chcąc skorzystać z ofert promocyjnych?

Oferta dla nowego Klienta

  • Usługa skierowana wyłącznie do osób, które wcześniej nie korzystały z żadnej usługi instytucji. Nie upoważnia do skorzystania z promocji konsumentów, którzy do tej pory nie zdecydowali się na oszczędnościowo-inwestycyjną ofertę banku lecz korzystają np. z konta osobistego.

Nowe środki na koncie

  • Bank wymaga spełnienia wymogu aby środki ulokowane na lokacie o preferencyjnych warunkach były nowym kapitałem na rachunku usługobiorcy.

Minimalna i maksymalna kwota

  • Lokata umożliwia zdeponowanie ograniczonej ilości środków finansowych. Najczęściej jest to kwota od 1 000,00 złotych do 10 000,00 złotych.

Okres trwania lokaty

  • Lokaty promocyjne ograniczają się wyłącznie do usług krótkoterminowych od 1 do 3 miesięcy. Dodatkowo lokata tego typu może zostać zawarta między bankiem a Klientem wyłącznie raz i nie dotyczy większej ilości lokat niż jedna.