Jeżeli staramy się o przyznanie kredytu hipotecznego lub planujemy taki krok, powinniśmy być świadomi faktu, że instytucje bankowe dokonują weryfikacji naszej zdolności kredytowej. Celem jest tutaj ustalenie naszej wiarygodności jako potencjalnych kredytobiorców, a także sprawdzenie, czy jesteśmy wypłacalni. Mechanizm ten jest ukierunkowany na ochronę obu stron kontraktu – bank bowiem pragnie minimalizować ryzyko, że osoby zaciągające długi nie będą w stanie ich uregulować, z kolei z perspektywy osoby zainteresowanej kredytem hipotecznym jest to również swego rodzaju zabezpieczenie. Nie oznacza to jednak, że nie należy samodzielnie przeanalizować swoich finansów jeszcze przed rozpoczęciem procesu aplikowania o kredyt hipoteczny. Banki nie znają wszystkich szczegółów naszej sytuacji finansowej, a zatem powinniśmy uważnie przyjrzeć się naszemu budżetowi oraz dokonać jego oceny pod kątem możliwości zaciągania zobowiązań finansowych.

Historia zobowiązań i jej wpływ na zdolność kredytową

Bardzo istotnym aspektem dla instytucji bankowych jest to, jak prezentuje się nasza historia kredytowa. Wbrew pozorom, jeśli jest ona pusta, wcale nie jest to atrakcyjne z perspektywy banku, ponieważ ma on wówczas do dyspozycji mniej informacji. Historia zobowiązań znajduje się w specjalnych bazach danych. Są tam informacje na temat naszych przeszłych długów, a także aktualnych zobowiązań. Z tego typu wiadomości banki niejednokrotnie są stanie wyrobić sobie pewien pogląd na nasze podejście związane z obowiązkiem spłaty rat. Jest to dla nich bardzo istotna kwestia. Oczywiście, ze względu na brak znajomości przez bank wszystkich szczegółów, analiza zdolności kredytowej jest obarczona sporym ryzykiem błędu, niemniej jednak trudno dziwić się, że instytucje robią użytek z tego, co mają do dyspozycji.

Zarobki oraz wydatki i ich wpływ na zdolność kredytową

Banki oceniają również nasze zarobki i wydatki, a także stabilność przychodów. W ten sposób sprawdzają one, jaką wysokość rat jesteśmy w stanie udźwignąć. Duże znaczenie ma tutaj także wysokość wnoszonego wkładu własnego – w końcu to, ile mamy oszczędności, również świadczy o naszej sytuacji finansowej. Weryfikacja tego typu danych przebiega na podstawie dostarczonej dokumentacji.