Zakup auta na firmę za pośrednictwem kredytu samochodowego, to bardzo poważna i wieloletnia inwestycja. Wymaga ona dokładnego przeanalizowania wszystkich "za i przeciw", wzięcia pod uwagę kwestii stabilności finansowej firmy i sprawdzenia, jaki typ samochodu będzie dla danego przedsiębiorstwa optymalny. O czym jeszcze warto pomyśleć, przed podpisaniem formalnej umowy z bankiem?

Bieżąca analiza sytuacyjna

Przedsiębiorca chcący zaciągnąć kredyt na samochód musi dokładnie przeanalizować swoją obecną i zapowiadaną płynność finansową. Musi też wziąć pod uwagę wszystkie przyszłe inwestycje i zobowiązania, a także zaplanować ewentualne dochody, związane z zakupem danego pojazdu. Istotne jest również to, by dokładnie przemyśleć, jakie auto będzie mu potrzebne. Jeśli np. prowadzi on firmę handlową, lepszym rozwiązaniem będzie duży i pojemny pojazd, w którym z łatwością będzie można przewozić wszystkie niezbędne towary pomiędzy hurtownią, biurem i siedzibami terenowymi.

Kredyt samochodowy czy obrotowy – co wybrać?

Różnica pomiędzy obydwiema formami zobowiązań bankowych jest dość znaczna. Kredyt samochodowy jest tańszy, ale za to jego zaciągnięcie wiąże się najczęściej z koniecznością przeniesienia przynajmniej części praw właścicielskich na bank. Kredyt obrotowy jest już znacznie droższy, ale za to przedsiębiorca kupujący auto ma 100 procent praw do nabytego w ten sposób pojazdu. Należy też pamiętać, że podział ten nie zawsze jest w pełni zgodny z rzeczywistością. Niektóre banki udzielające kredytów samochodowych mogą bowiem – na specjalnych warunkach – nie brać na własność kredytowanego pojazdu. Jest to tak zwane przewłaszczenie warunkowe.

Korzystne rozwiązania podatkowe

Przedsiębiorca zaciągający kredyt samochodowy na zakup konkretnego pojazdu może odliczyć część ponoszonych z tego tytułu kosztów jako koszty uzyskania przychodów. Warunek jest jeden: zaciągnięte zobowiązanie musi być w całości przeznaczone na zakup auta firmowego. Jeśli zostanie on spełniony, przedsiębiorca będzie mógł odliczyć:

  • odsetki od kredytu, ale tylko wtedy, gdy zostały one opłacone przez Kredytobiorcę; oznacza to, że musi on określić, jaką część spłacanej raty stanowią odsetki bankowe,
  • odpisy amortyzacyjne, których wartość będzie zależna od tego, czy właścicielem samochodu pozostaje przedsiębiorca, czy też bank.
  • wszelakie opłaty manipulacyjne, prowizje i inne opłaty dodatkowe, niezbędne do uruchomienia wybranego kredytu,

Co z amortyzacją?

Przedsiębiorca zainteresowany zakupem auta na firmę poprzez kredyt samochodowy, powinien również uwzględnić wszystkie aspekty związane z amortyzacją pojazdu. Jeśli po podpisaniu umowy kredytowej pozostaje on jedynym właścicielem auta, może on dokonywać stosownych odpisów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli bank przejął w części auto Kredytobiorcy, wartość amortyzacji będzie równa procentowemu udziałowi Klienta w zakupionym samochodzie. Jeśli z kolei bank pozostaje całkowitym właścicielem kredytowanego auta, dokonanie odpisów amortyzacyjnych nie jest możliwe, chyba że dopiero po zakończeniu spłaty całego zobowiązania.

Podsumowanie

Przedsiębiorca chcący skorzystać z rozwiązań oferowanych w ramach kredytu samochodowego, musi pamiętać o podstawowych założeniach prawnych z nim związanych. Dzięki temu jest on w stanie dokładnie ocenić, czy wybrana inwestycja jest faktycznie opłacalna. W ten sposób można też podjąć decyzję co do sposobu finansowania zakupu takiego auta. Dzięki temu inwestycja ta będzie dla przedsiębiorcy w pełni opłacalna i nie przyniesie żadnych nieprzyjemnych niespodzianek.