Kiedy zastanawiamy się nad wzięciem kredytu hipotecznego, z pewnością ważnym aspektem jest to, aby umiejętnie ocenić swoje szanse na uzyskanie takiego dodatkowego źródła finansowania. Jednocześnie nie powinniśmy myśleć tutaj jedynie o oczekiwaniach banku, ale również o naszej indywidualnej sytuacji odnoszącej się do budżetu, jakim dysponujemy, dzięki pomocy www.miniratka.eu znajdziesz wskazówki jak do tego podejść. Nie możemy bowiem zwracać uwagi jedynie na aspekty, które są istotne dla instytucji bankowej. Kwestią priorytetową jest tutaj to, aby zaciągnięte zobowiązanie nie przekraczało naszych możliwości. Niezbędne jest tutaj przeprowadzenie skrupulatnej analizy wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć znaczenie w procesie decyzyjnym, a także w procesie weryfikacji naszego wniosku przez bank. Trzeba wykazać się tutaj zaangażowaniem, odpowiedzialnym podejściem do tematu, a także wnikliwością. Nie możemy opierać się na domysłach. Liczą się konkrety.

Szczegółowa analiza naszych możliwości finansowych

Bank dokonuje oceny naszej zdolności kredytowej na podstawie historii naszych zobowiązań oraz naszych możliwości budżetowych. Można zastanawiać się, skąd instytucje biorą tego rodzaju dane. Tymczasem odpowiedź jest prosta – na rynku funkcjonują rozmaite bazy dłużników oraz rejestry, w których można znaleźć informacje dotyczące tego, jak w przeszłości radziliśmy sobie ze spłatą zadłużeń. Wiele mówi się o tym, że pusta historia kredytowa również nie jest dla banku zbyt pozytywnym wskaźnikiem – wówczas bowiem nie może on ustalić, czy terminowo regulowaliśmy należności. To z kolei stawia pod pewnym znakiem zapytania naszą wiarygodność. Jeśli chodzi natomiast o dane dotyczące naszego wynagrodzenia, istnieją tutaj rozmaite drogi weryfikacji. Możemy zostać poproszeni o złożenie stosownego oświadczenia w tej sprawie. Bank może zwrócić się również do naszego pracodawcy, czy też zleceniodawcy z prośbą o udzielenie tego rodzaju informacji. Nierzadko wykorzystuje się również dane zawarte w deklaracjach podatkowych, czy też w wyciągach z rachunków bankowych. W kwestiach związanych z naszymi zarobkami nie ma zatem szczególnych problemów. W przypadku wydatków natomiast nieraz bazuje się na informacji o liczbie osób, które mamy na utrzymaniu, czy też innego rodzaju danych. Jak więc widzimy, bank ma do dyspozycji rozmaite narzędzia, aby ustalić nasz profil kredytobiorcy.

My sami powinniśmy podjąć podobne działania, aby ocenić własną kondycję finansową i określić, czy możemy pozwolić sobie na kredyt hipoteczny. Należy pamiętać, że jest to bardzo poważne zobowiązanie, gdyż jego zabezpieczenie stanowi nieruchomość. Dodatkowo nie powinniśmy zapominać również o kwestii wkładu własnego, która ma duże znaczenie przy kredytach hipotecznych. Jeśli natomiast chodzi o samodzielną ocenę naszego budżetu, to również powinniśmy sprawdzić, jaki jest stosunek naszych zarobków do wydatków. Trzeba także wziąć pod uwagę fakt, że prawdopodobnie ta kwestia nie prezentuje się identycznie w każdym miesiącu. Dodatkowo musimy uwzględnić w swoich zasobach finansowych pewien zapas środków. Nie bez znaczenia, zarówno dla banku, jak i dla nas samych, ma także kwestia regularności przychodów. Nasza sytuacja finansowa musi być stabilna. Nie możemy opierać się na danych szacunkowych i na tym, że mniej więcej nasze wynagrodzenie, czy też wydatki oscylują wokół określonej kwoty. Jeśli nie pamiętamy takich informacji, należy je sprawdzić i zweryfikować, gdyż należy dokonywać kalkulacji i analiz na podstawie konkretnych danych.